Vị Trí Tuyển Dụng

STT Công việc Số lượng Nơi làm việc Thời gian
1

Kế Toán Nội Bộ (Không có sẵn)

1 HCM 20/04/2022
2

Nhân Viên Dự Án (Có Sẵn)

1 HCM 31/01/2023

Tuyển Dụng