Achievments

LỄ KÝ KẾT  CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TBSCV sẽ đầu tư  khoảng 100 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Vạn Xuân trong vòng 05 năm tới

LỄ KÝ KẾT  CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

TBSCV sẽ đầu tư  khoảng 100 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Vạn Xuân trong vòng 05 năm tới 

Bất Động Sản

Chúng tôi sở hữu một số các căn hộ chung cư cao cấp cũng như quyền sử dụng tài sản nhà ở

The View Sora Garden's Sora Garden's 2