giới thiệu về công ty

Thành tựu

LỄ KÝ KẾT  CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

TBSCV sẽ đầu tư  khoảng 100 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Vạn Xuân trong vòng 05 năm tới 

LỄ KÝ KẾT  CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

TBSCV sẽ đầu tư  khoảng 100 triệu đô la Mỹ vào tập đoàn Vạn Xuân trong vòng 05 năm tới 

Đối tác chiến lược

Bản tin

Comming soon…

Comming soon…